Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality


Novější 1
bře 23

Pozvánka na setkání s občany - Kanalizace a vodovod

Autor: JK

Vážení občané,

 

dovolte mi, abych vás jménem Obecního úřadu v Lánech pozval na schůzku se zastupiteli obce Lány a se zástupcem zhotovitele stavby vodovod a splašková kanalizace Lány, která se bude konat ve čtvrtek 23. března 2017 od 18. 00 hod v budově Obecního úřadu Lány.

Programem schůzky bude:

 • informace o plánované uzávěrce hlavní silnice Lány
 • seznámení se změnou jízdního řádu autobusů společnosti ARRIVA
 • zajištění dopravy dětí do mateřských a základních škol
 • zajištění dopravy důchodců k praktickým lékařům
 • zajištění svozu směsného komunálního odpadu
 • zajištění svozu separovaného odpadu
 • omezení provozu osobních vozidel obyvatel obce
 • seznámení s harmonogramem postupu prací na hlavní komunikaci
 • diskuze

                                                                                                 

                                                                                                  Ing. Libor Kopecký, starosta obce


dub 03

Informace k akci Vodovod a kanalizace

Autor: JK

Vážení občané,

na webových stránkách obce byla vytvořena stránka s informacemi k realizace akce Vodovod a kanalizace Lány. Jsou zde uvedeny důležité kontakty na zastupitele i realizátory stavby a budou zde aktuální informace k probíhající realizaci stavby.

Stránku najdete v levém menu dole.


čen 30

Centrum společných služeb

Vážení obyvatelé,

Vaše obec je členem Mikroregionu Chrudimska a ten provozuje Centrum společných služeb Mikroregionu Chrudimska (CSS), které je primárně založeno na poradenství pro obce, resp. starosty a zastupitele. Zajímá se o společné meziobecní projekty a nabízí informační a dotační podporu.

CSS vydává pravidelný informační zpravodaj, který je možný stáhnout na webových stránkách www.mikroregionchrudimska.cz. Dále pořádá školení, setkávání a přináší výměnu zkušeností.

Vám jako obyvatelům členských obcí nabízíme bezplatnou základní poradnu pro občana v oblasti samosprávy a státní správy – kam se obracet, jak postupovat, ale jsme připraveni i poskytování základních konzultací v oblasti rozvoje obce. Uvítáme i vaše podněty a žádosti, které se týkají rozvoje území mikroregionu.

Financování projektu je zabezpečeno z ESF OP Zaměstnanost.

Neváhejte se na nás obrátit:

Mgr. Naděžda Gutzerová, specialistka pro rozvoj mikroregionu, gutzerova@r36.cz, 723 004 397

Roman Málek, MBA, manažer CSS, malek@r36.cz, 731 561 465


čec 31
zář 07

Pozvánka - informace k napojování vodovodu a kanalizace

Autor: JK

Vážení občané,

 

V pondělí 28.8.2017 proběhla závěrečná prohlídka stavby vodovod a splašková kanalizace Lány a v pátek 1.9.2017 byl vydán kolaudační souhlas na stavbu „Lány – vodovod, splašková kanalizace“.

Po tomto datu je již možné napojování jednotlivých domů v obci Lány na splaškovou kanalizaci a na vodovod.

Nyní je nutné uzavřít smlouvu jednotlivých čísel popisných s obcí Lány o dodávce vody a o předání splaškové vody.

 

Proto si Vás dovolujeme pozvat na schůzku se zastupiteli obce Lány a s Ing. Miloslavem Chaloupkou – stavebním dozorem,

Ing. Janem Kašparem – Ekomonitor spol. s.r.o. a Marcelou Pavíčkovou – Multiaqua Hradec Krákové,

která se bude konat ve čtvrtek 7. září 2017 od 18. 00 hod v budově Obecního úřadu Lány.

Programem schůzky bude vás seznámit s o podmínkami připojení na vodovod a splaškovou kanalizaci Lány.


zář 30

Informace ze společné schůzky na OÚ V Lánech dne 7. 9. 2017 (vodovod a kanalizace)

Autor: JK

Informace ze společné schůzky na OÚ V Lánech dne 7. 9. 2017

          V pondělí 28. srpna proběhla v naší obci závěrečná prohlídka stavby „Lány – vodovod, splašková kanalizace“ a 30. srpna vydal Městský úřad Chrudim kolaudační souhlas ke stavbě vodního díla.

         Po tomto datu může Obec Lány uzavírat smlouvy na dodávku pitné vody a na odvod splaškové vody na čistírnu odpadních vod Chrudim. Koncept této smlouvy mezi obcí Lány, jako provozovatelem vodovodu a kanalizace a mezi jednotlivými objekty v obci Lány je na webových stránkách obce Lány. Pokud nemáte možnost připojení na internet, jsme schopni vám koncept smlouvy vytisknout k prostudování.

         Na obecním úřadě je k dispozici provozní řád vodovodu a provozní řád kanalizace obce Lány v tištěné podobě.       

Vodovod:

 1. Instalace vodoměru na přípojku z hlavního řádu vody bude provedena odborníkem z VS Chrudim do připravených vodoměrných šachet.
 2. Instalace do domů, kde není vodoměrná šachta, bude provedena po provedení přípravy pro vodoměr, tak jak je to provedeno ve vodoměrné šachtě pro rozteč 190mm.
 3. Při osazování vodoměru je nutné zajistit účast majitele domácnosti pro předání vodoměru a odsouhlasení počátečního stavu vodoměru.
 4. Napojení vodovodního potrubí za vodoměrem si zajišťuje majitel domácnosti na své náklady.
 5. Vodoměry na vlastní vodu budou předány zájemci na základě předávacího protokolu s doplněním čísla vodoměru a počátečního stavu vodoměru. Vodoměr si musí majitel domácnosti osadit na vlastní náklady na svůj zdroj vody, kterou bude používat a která bude končit ve splaškové kanalizaci.
 6. Odečty vodoměrů se budou provádět dvakrát ročně a na jejich základě bude fakturováno vodné a stočné.
 7. Cena vodného a stočného bude zastupitelstvem obce schválena vždy na nový kalendářní rok. 

Splašková kanalizace

 1. Napojení kanalizace na hlavní řád je možné ihned po zapojení vodoměru dodávané vody případně zapojení vodoměru na vlastní vodě.
 2. Vodné se stanovuje na základě odečtů z vodoměru hlavního řádu, nebo jako součet odečtů vodoměrů hlavního řádu a vlastní vody.
 3. Napojení na splaškovou kanalizaci je možné jen na splašky bez zbytků potravin. V opačném případě by bylo nutno provádět deratizaci kanalizace.
 4. Do kanalizace je zákaz vhazování kosmetických ubrousků, které se používají na odličování apod. Tyto se namotávají na rotory čerpadel a vybrušují je.
 5. Do kanalizace nesmí být napojena dešťová kanalizace a další odpady, které obsahují vodu, která neprošla přes vodoměry.
 6. Je přísný zákaz vypouštění původních jímek a septiků do nové kanalizace při napojování na nový kanalizační řád. Tyto odpady je nutné nechat vyvézt.
 7. Obec bude provádět kontrolu odvádění odpadních vod do kanalizace přes směrná čísla a počet osob v domácnosti žijících.
 8. V případě, že se domácnost nenapojí na splaškovou kanalizaci, bude obec od majitele požadovat prokazování likvidace odpadních vod předepsaným způsobem.

Náhled smlouvy mezi obcí a občany je ke stažení pod odkazem Vodovod a kanalizace.


led 01

Cena vodného a stočného na rok 2018

Cena vodného a stočného na rok 2018:

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 27. prosince 2017 ceny vodného a stočného platné pro rok 2018.

Vodné:  42,30 Kč za m3

Stočné:  35,60 Kč za m3


bře 31

O2 zrychlení internetu

 

OZNÁMENÍ O ZRYCHLENÍ INTERNETU

V nedávné době došlo k velkým investicím do výstavby sítí a k úpravě telefonních ústředen, které zajišťují pokrytí naší obce O2 Internetem.

Pro naprostou většinu občanů je nyní k dispozici velmi spolehlivé vysokorychlostní připojení k Internetu HD od společnosti O2 Czech Republic a.s.

Při této příležitosti O2 nabídlo našim občanům malý dárek. Při sjednání Internetu HD do 31. 3. 2018 získáte první 2 měsíce služby zdarma a modem jen za 1 Kč. Tuto výhodu lze získat jen na stránce www.O2.cz/mojeobec vyplněním slevového kódu OBC72301 do políčka identifikace.


dub 30

Uzavření obecního úřadu

V pondělí 30. 4. 2018 jsou úřední hodiny Obecního úřadu v Lánech zrušeny.


srp 01

Přerušení dodávky elektřiny

Autor: JK

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Lány, které se bude konat:

Dne

Od

Do

01.08.2018

7:30

9:30

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

 

S pozdravem.

 

ČEZ Distribuce, a. s.


Novější 1

15. 10. Tereza

Zítra: Havel

Úřední hodiny

Pondělí 18 - 20 h

Návštěvnost stránek

116328