Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Informace ze společné schůzky na OÚ V Lánech dne 7. 9. 2017 (vodovod a kanalizace)

Informace ze společné schůzky na OÚ V Lánech dne 7. 9. 2017 (vodovod a kanalizace)Datum konání:
30.9.2017

Informace ze společné schůzky na OÚ V Lánech dne 7. 9. 2017

          V pondělí 28. srpna proběhla v naší obci závěrečná prohlídka stavby „Lány – vodovod, splašková kanalizace“ a 30. srpna vydal Městský úřad Chrudim kolaudační souhlas ke stavbě vodního díla.

         Po tomto datu může Obec Lány uzavírat smlouvy na dodávku pitné vody a na odvod splaškové vody na čistírnu odpadních vod Chrudim. Koncept této smlouvy mezi obcí Lány, jako provozovatelem vodovodu a kanalizace a mezi jednotlivými objekty v obci Lány je na webových stránkách obce Lány. Pokud nemáte možnost připojení na internet, jsme schopni vám koncept smlouvy vytisknout k prostudování.

         Na obecním úřadě je k dispozici provozní řád vodovodu a provozní řád kanalizace obce Lány v tištěné podobě.       

Vodovod:

 1. Instalace vodoměru na přípojku z hlavního řádu vody bude provedena odborníkem z VS Chrudim do připravených vodoměrných šachet.
 2. Instalace do domů, kde není vodoměrná šachta, bude provedena po provedení přípravy pro vodoměr, tak jak je to provedeno ve vodoměrné šachtě pro rozteč 190mm.
 3. Při osazování vodoměru je nutné zajistit účast majitele domácnosti pro předání vodoměru a odsouhlasení počátečního stavu vodoměru.
 4. Napojení vodovodního potrubí za vodoměrem si zajišťuje majitel domácnosti na své náklady.
 5. Vodoměry na vlastní vodu budou předány zájemci na základě předávacího protokolu s doplněním čísla vodoměru a počátečního stavu vodoměru. Vodoměr si musí majitel domácnosti osadit na vlastní náklady na svůj zdroj vody, kterou bude používat a která bude končit ve splaškové kanalizaci.
 6. Odečty vodoměrů se budou provádět dvakrát ročně a na jejich základě bude fakturováno vodné a stočné.
 7. Cena vodného a stočného bude zastupitelstvem obce schválena vždy na nový kalendářní rok. 

Splašková kanalizace

 1. Napojení kanalizace na hlavní řád je možné ihned po zapojení vodoměru dodávané vody případně zapojení vodoměru na vlastní vodě.
 2. Vodné se stanovuje na základě odečtů z vodoměru hlavního řádu, nebo jako součet odečtů vodoměrů hlavního řádu a vlastní vody.
 3. Napojení na splaškovou kanalizaci je možné jen na splašky bez zbytků potravin. V opačném případě by bylo nutno provádět deratizaci kanalizace.
 4. Do kanalizace je zákaz vhazování kosmetických ubrousků, které se používají na odličování apod. Tyto se namotávají na rotory čerpadel a vybrušují je.
 5. Do kanalizace nesmí být napojena dešťová kanalizace a další odpady, které obsahují vodu, která neprošla přes vodoměry.
 6. Je přísný zákaz vypouštění původních jímek a septiků do nové kanalizace při napojování na nový kanalizační řád. Tyto odpady je nutné nechat vyvézt.
 7. Obec bude provádět kontrolu odvádění odpadních vod do kanalizace přes směrná čísla a počet osob v domácnosti žijících.
 8. V případě, že se domácnost nenapojí na splaškovou kanalizaci, bude obec od majitele požadovat prokazování likvidace odpadních vod předepsaným způsobem.

Náhled smlouvy mezi obcí a občany je ke stažení pod odkazem Vodovod a kanalizace.