Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


 

 

Přerušení dodávky vody

Datum konání: 26. 2. 2019

Vážení občané,

v úterý 26. 2. 2019 od 8 hodin bude přerušena dodávka pitné vody v obci Lány. Důvodem přerušení dodávky je provedení tlakových zkoušek vodovodního řádu. Přezkoušení provede odborná firma za přítomnosti pracovníků firmy VaK Chrudim, účelem je zjištění případných ztrát či úniků vody. Předpokládaný čas ukončení zkoušek je mezi 15 a 16 hodinou.


Publikováno 20. 2. 2019 18:08

Tříkrálová sbírka

Datum konání: 31. 1. 2019

V pátek 4. ledna 2019 proběhla v Lánech Tříkrálová sbírka.

Děti z dětského oddílu Berušky Lány v kostýmech tří králů obešly celou vesnici s pokladničkami Farní charity Chrudim.

Celkem se podařilo vybrat 4 658 Kč.

Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc!


Autor: JK Publikováno 11. 1. 2019 17:15

Poplatky z odpadu a ze psů

Datum konání: 1. 1. 2019 - 28. 2. 2019

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2019 činí dle vyhlášky obce Lány č. 1/2018 400 Kč na osobu a rok. V případě neobydlených objektů na území obce (kde není trvale hlášena žádná osoba) činí poplatek za takovou stavbu 400 Kč.

Místní poplatek ze psů pro rok 2019 dle vyhlášky obce Lány č. 2/2011 činí 50 Kč za prvního psa a 75 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka.  Vlastník psa je povinen podat přiznání k poplatku za nového psa do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

Místní poplatky jsou splatné do 28. února 2019.

Platbu je možné provést v hotovosti  na obecním úřadě vždy v pondělí od 18 do 20 hodin nebo převodem na účet obce č.: 19-5237890227/0100. V případě bezhotovostního převodu nezapomeňte uvést variabilní symbol platby, případně di zprávy uvést plátce.

Pokyny k platbám obdrží každý poplatník během  měsíce ledna.


Autor: JK Publikováno 5. 1. 2019 14:13

Cena vodného a stočného na rok 2019

Datum konání: 30. 12. 2018 - 31. 12. 2019

Cena vodného a stočného na rok 2019:

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 28. prosince 2018 ceny vodného a stočného platné pro rok 2019.

Vodné:  44 Kč za m3

Stočné:  37 Kč za m3

Odečty vodoměrů budou probíhat čtvrtletně, fakturace dvakrát ročně.


Publikováno 30. 12. 2018 13:27