Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


 

 

Svoz objemného a nebezpečného odpadu

Datum konání: 30. 9. 2022

V pátek, dne 30. 9. 2022 v 16:00 hodin proběhne v Lánech a Kozojedech na obvyklých místech podzimní svoz objemného a nebezpečného odpadu. Odpad je nutné předat osobně. Není možné likvidovat použité pneumatiky, eternit, stavební suť a jiný stavební odpad, stejně tak odpad pocházející z podnikatelské činnosti.


Autor: os Publikováno 27. 9. 2022 7:19

Zlepšení kvality ovzduší v obcích

Datum konání: 1. 9. 2022

letak_smokeman_fin.pdf


Publikováno 28. 2. 2022 18:49

Ceny vodného a stočného na rok 2022

Datum konání: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 27. prosince 2021 ceny vodného a stočného platné pro rok 2022.

Vodné:  45 Kč za m3

Stočné:  41 Kč za m3

Odečty vodoměrů a fakturace budou probíhat i nadále dvakrát ročně (červen, prosinec).


Publikováno 29. 12. 2021 17:31

Mistní poplatky v roce 2022

Datum konání: 1. 1. 2022 - 28. 2. 2022

Místní poplatky 2022

Datum konání: 28. 2. 2022

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2022 činí dle vyhlášky obce Lány č. 2/2021 500 Kč na osobu a rok. V případě neobydlených objektů na území obce (kde není trvale hlášena žádná osoba) činí poplatek za takovou stavbu 500 Kč.

Místní poplatek ze psů pro rok 2022 dle vyhlášky obce Lány č. 1/2021 činí 50 Kč za prvního psa a 75 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka.  Vlastník psa je povinen podat přiznání k poplatku za nového psa do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

Místní poplatky jsou splatné do konce února 2022.

Platbu je možné provést v hotovosti  na obecním úřadě vždy v pondělí od 18 do 20 hodin nebo převodem na účet obce č.: 19-5237890227/0100. V případě bezhotovostního převodu nezapomeňte uvést variabilní symbol platby, případně do zprávy uvést plátce.

Pokyny k platbám obdrží každý poplatník během měsíce ledna do schránky.


Publikováno 29. 12. 2021 17:30