Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Lánský zpravodaj > 2006 > Červen 2006

Červen 2006

Společenská kronika

V červnu slaví významné životní jubileum:

  • 86 let   paní Emílie Chvojková, Kozojedy 62,
  • 60 let   paní Jaroslava Klasová, Lány 27,
  • 65 let   paní Božena Balčáková, Kozojedy 68,
  • 97 let   paní Ludmila Staňková, Lány 84.

Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

24. května jsme se naposledy rozloučili s panem Josefem Korečkem z Kozojed č.p.73, který zemřel po dlouhé nemoci ve věku 62 let.

Oslavy dětského dne  v Lánech

V sobotu 10.června se konaly na prostranství u klubovny SDH Lány oslavy dětského dne. Organizaci dětského dne, včetně zajištění cen a pohoštění pro děti, zajišťovali členové Sboru dobrovolných hasičů Lány za finančního přispění Obecního úřadu v Lánech. Pro děti byly připraveny soutěže ve zručnostech a dovednostech, jako například házení šipek na terč, házení míčků, chůze na chůdách, jízda na koloběžce, skákání v pytlích, kuželky, stavění věže, rýžování zlata, minigolf apod. Za úspěšné provedení jednotlivých disciplín byli soutěžící odměněni cenami, které si vylosovali na kole štěstí. Poslední disciplínou dětského dne bylo stínání kohouta. Odměnou pro vítěze byl živý kohout a sportovní batoh. Po ukončení soutěží byl zapálen táborový oheň, kde si děti opékaly špekáčky. Soutěžních klání se zúčastnilo přes šedesát dětí, které byly velmi spokojené. Na závěr dětského dne se konal fotbalový zápas v malé kopané mezi družstvem dětí a dospělých. Dětské družstvo zvítězilo těsně 5:4.

Chceme poděkovat všem členům i nečlenům SDH Lány, kteří pomáhali s přípravou dětského dne.

Dům Lány č.p. 16,17

Podle postupní smlouvy ze dne 22. srpna 1869 patřila tato usedlost manželům Janu a Anně Pospíšilovým. Smlouvou postupní z 5. března 1900 patřila nemovitost manželům Josefu a Marii Kubelkovým. Marie Kubelková byla dcera manželů Jana a Anny Pospíšilových. Dle odevzdací listiny okresního soudu v Chrudimi ze dne 5. září 1939 jsou majiteli usedlosti Josef a Ludmila Kubelková. Ludmila Kubelková je dcera manželů Paulusových z Morašic z bývalé hospody pana Tichého. Podle okresního soudu v Chrudimi ze dne 6. února 1952 je vloženo právo vlastnické na polovinu této usedlosti panu Josefu Kubelkovi a druhá polovina je připsána Československému státu zpravovanou Místním národním výborem Lány. V témže roce byla rodina Kubelkových z usedlosti vystěhována. V roce 1958 se do jedné poloviny domu Lány č.p. 17 vrátila rodina Kubelková, právo vlastnické bylo zapsáno na paní Ludmilu Kubelkovou. V roce 1968 byl rehabilitován pan Josef Kubelka a byla mu vrácena druhá polovina domu. V roce 1972 vlastnil jednu polovinu domu Josef Kubelka a druhou polovinu na základě darovací smlouvy jeho syn Miloš Kubelka se svou ženou Helenou. Tato část domu byla přečíslována na č.p. 16 a v témže roce přestavěna do současné podoby. Po smrti Josefa Kubelky 27.července 1998  získala dům v dědickém řízení jeho dcera Ludmila Kacafírková rozená Kubelková. V roce 2000 koupila nemovitost Lány č.p.17 Helena Nováková, která ji v roce 2005 prodala manželům Martinovi a Petře Kopeckých z Chrudimě. V současné době je dům v rekonstrukci.

dům Lány č.p. 17 z roku 1915

dům Lány 16,17  z roku 2006

Memoriál Zdeňka Hrstky

V sobotu 17.června se uskutečnila na hřišti u klubovny SDH hasičská soutěž „Memoriál Zdeňka Hrstky“. Podrobnou reportáž vám přineseme v příštím čísle.

Pozvánka na cyklistický závod "Pécův memoriál"

který se koná v neděli 26. června od 14 hodin na hřišti u klubovny SDH Lány

 

Prezentace účastníků proběhne u klubovny SDH od 13.45 hodin, kde budou závodníci rozděleni do následujících kategorií:

 

1. nejstarší   (rok narození 1990-1994)

2. starší        (rok narození 1995-1997)

3. mladší       (rok narození 1998-2000)

4. nejmladší  (rok narození od 2001).

5. a jako bonus po úspěchu z minulého ročníku kategorie seniorů

 

Soutěží se v několika disciplínách, důležitou roli hraje zručnost

a šikovnost závodníků, rozhodují získané trestné body a výsledný čas.

 

Každý závodník by měl mít kromě kola také cyklistickou přilbu!

Závodníci z nejmladší kategorie mohou závod projet na čemkoli na kolečkách (odrážedlo, roloped, tříkolka, kolo s opěrnými kolečky, ...).

 

Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne ihned po skončení posledního závodu.

 

Občerstvení je zajištěno členy SDH Lány.

Zveme všechny děti nejen z Lánů a Kozojed, ale i z okolních obcí. 

Závod se koná za finanční podpory manželů Peckových z Morašic a Obce Lány

Změna poskytovatele internetových služeb

V měsíci květnu došlo ke změně poskytovatele internetu z firmy Pro-Net, která v naší obci tuto službu dosud provozovala, na firmu HrochNet. Tato firma převzala všechny stávající zákazníky, v současné době obnovuje a zdokonaluje datové sítě a je schopna připojit i nové zákazníky. Kontakt: 603348799, www.hrochnet.cz.