Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Lánský zpravodaj > 2006 > Duben 2006

Duben 2006

Vítání občánků

Dne 8. dubna 2006 se uskutečnilo novodobé druhé vítání občánků, kteří se narodili v obci Lány v roce 2005. Děti, jejich rodiče a příbuzné přivítal starosta obce Bohuslav Hrstka společně s Dagmar Jiráskovou, předsedkyní sociální komise,  poté vystoupily Berušky s kulturním programem. Rodiče novorozených dětí obdrželi od obce finanční dar pět tisíc korun, starosta předal maminkám květiny a pamětní list, pro miminka byly připraveny hračky.

Vítány byly děti:

 

Petr Tůma, narozen 24.července 2005, Lány 44

 

Petr Doležal, narozen 29.října 2005, Lány 79

 

Klára Mastíková, narozena 22.prosince 2005, Kozojedy 101

 

Dominik Kopecký, narozen 28.prosince 2005, Lány 75

FOTOGALERIE

 

 

 

Budova obecního úřadu Lány č.p. 14

 

Dům v Lánech č.p. 14 není veden v pozemkové knize Lánské a není tedy známé stáří budovy a její historie. Ve  Státním archivu Chrudim se pouze zachovaly zápisové knihy o Kampeličce, která byla v Lánech založena 21.března 1906. Prvními volenými členy Kampeličky Lány v roce 1906 byli:

Předseda: Jan Hronek

Členové představenstva

Josef Kubelka (starosta)

František Přibyl (náměstek starosty)

Přísedící: Václav Zumr, František Starý, a Josef Novotný 

Dozorčí rada byla ve složení:

Josef Hemerka, František Hrstka, Jan Hronek, František Hrstka, Josef Sedlák a František Novák.

Starostou Kampeličky dále byli:

V letech 1911-1915 Jan Hronek, 1916- 1919 Josef Sedlák, 1919-1922 Jan Hronek, 1922-1937 Jaroslav Starý, 1937-1940 Václav Kopecký, 1940-1949 František Zumr.

Písemné podklady o další činnosti Kampeličky po roce 1950 a jejím zániku se již nedochovaly.

Budova Lány č.p. 14 sloužila jako úřadovna Obecního úřadu a Místního národního výboru Lány až do období 60 let,  kdy byla obec v rámci reorganizace státní zprávy začleněna pod střediskovou obec Bylany. Po „Sametové revoluci“ v roce 1989 se obec Lány osamostatnila a budova Lány č.p. 14 začala znovu sloužit svému účelu.

V letech 1999 a2000 byla budova obecního úřadu v Lánech za podpory dotace z Programu obnovy venkova přestavěna do současného stavu. V domě byla vytvořena ordinace lékaře, nová knihovna, klubovna pro dětský oddíl Berušky, úřadovna obecního úřadu s archivem a zasedací místnost. Současně byla provedená plynofikace domu a byly upraveny sousední pozemky patřící k budově.

   

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na první fotografii je pohled na budovu z roku 1935,

na dalších fotografiích je pohled na budovu z roku 2001

 

 

 

 

 

Společenská kronika

 

V dubnu oslavili významné životní jubileum

 

83 let   paní Božena Tatíčková. Lány 21 a

60 let   pan Jaroslav Cellar, Lány 43.

 

                                Přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

 

 

 

 

 

 

Sběr nebezpečného odpadu

 

Sběr nebezpečného odpadu  proběhne  v obci Lány a části obce Kozojedy v úterý 23.5.2006 v 16.00 hod.

 

Nebezpečný odpad je možno odkládat již o víkendu 20.-21.5. na prostranství u budovy obecního úřadu.

 

V úterý 23.5. proběhne sběr s již obvyklými zastávkami: Lány - obecní úřad v 16.00 hod., poté budou následovat místa Lány hostinec, Lány U křížku a Kozojedy křižovatka u pana Korečka.   

 

Do sběrného vozidla lze nakládat:

 lednice, mrazáky,televizory, rádia  a pod.,pneumatiky,akumulátory, monočlánky,upotřebené oleje, barvy, ředidla a nádoby od nich, obaly od kyselin, chemikálií, výbojky, zářivky, koberce, linolea, dále také objemný plastový odpad, který nelze uložit do kontejneru na plast.