Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Lánský zpravodaj > 2007 > Duben 2007

Lánský zpravodaj                              Duben 2007

Jarní úklid v Kozojedech

 

Stejně tak jako ve většině míst naší vlasti vylákaly k jarnímu úklidu první sluneční paprsky i občany Kozojed, části obce Lány na Chrudimsku. Brigádníci, vybaveni vlastním nářadím, se sešli v 9 hodin a společnými silami uklidili místní lesík a okolní louku.

Mezi účastníky brigády panovala dobrá nálada a práce šla dobře od ruky. Na závěr akce bylo připraveno chutné občerstvení, které zajistila jedna ze zúčastněných rodin. Odměnou pro všechny je dobrý pocit, že jak místní obyvatelé, tak i turisté, kteří naší obcí procházejí či projíždějí, mohou pohlížet na čistou, upravenou krajinu.

 

 

 

 

 

 

 

Zánik povolení k odběru a vypouštění vod

 

Povinnosti pro osoby, které odebírají podzemní nebo povrchovou vodu a vypouští odpadní vodu. (podle ustanovení čl. II, odst. 2, zákona 20/2004 Sb., kterým se mění vodní zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.)

 

1) Povinnosti občanů, kteří odebírají podzemní nebo povrchovou vodu

Během měsíce dubna a května Vám budou osobně starostou a    místostarostou obce doručeny žádosti a čestná prohlášení, která         budete muset osobně odevzdat na Městský úřad Heřmanův Městec - stavební  úřad Mgr. Holanová.

 

2) Povinnosti občanů, kteří vypouští odpadní vodu

Fyzická osoba využívající pro likvidaci odpadních vod septik s přepadem do vodoteče musí žádat o povolení na Městském úřadě Chrudim – Odbor životního prostředí (vodní hospodářství). Povolení budou prodloužena u samostatných domů do 22.10.2012 a u bytových domů do 22.10.2010 .

Fyzická osoba využívající pro likvidaci odpadních vod vyvážecí jímku nemusí žádat o povolení k vypouštění odpadních vod. Musí být schopna kontrolním orgánům předložit doklady o vyvážení a likvidaci odpadní vody z jímky.

Fyzická osoba využívající pro likvidaci odpadních vod domovní čističku a má platné stávající povolení nemusí žádat o nové povolení k vypouštění odpadních vod.

 

Usedlost Lány č.p. 28,deputátní domek Lány č.p. 78

 

Usedlost Lány č.p. 28 se skládá z obytné budovy s chlévem v zadní části domu. V letech 1975 až 1977 byl dům přestavěn a byla zde vytvořena další bytová jednotka. K usedlosti dále patří stodola umístěná proti obytné budově a kolna, která dnes slouží jako chlév. Součástí statku byl dále deputátní domek Lány č.p. 78, který je v současné době samostatným domem. Na zahradě u silnice do Bořetic stával dům s doškovou střechou, který byl v roce 1952 zbourán a dnes tato parcela slouží jako zahrada k domu Lány č.p. 28.   

Zemědělská usedlost Lány č.p. 28 patřila na základě svatební smlouvy z roku 1848 a odevzdací listiny ze 7. prosince 1866 Anně Hrstkové. Postupní smlouvou ze 16. června 1883 jsou v pozemkové knize Lánské majiteli usedlosti zapsáni Adolf a Františka Hrstkovi. Na základě odevzdací listiny z 21. června 1898 patřila polovina statku Adolfu Hrstkovi. Svatební a postupní smlouvou z 2. dubna 1913 se ujali usedlosti František a Růžena Hrstkovi. Růžena Hrstková byla dcera manželů Kopeckých z obce Skupice. Odevzdací listinou z 7. června 1940 připadla po smrti Františka Hrstky polovice usedlosti jeho synu Bohuslavovi. Dle spisu notářského z 20. července a výměru Okresního úřadu v Chrudimi se ujala druhé polovice této usedlosti Věra Hrstková, rozená Roztočilová z obce Morašice. V letech 1975-1977 byl původní obytný dům přestavěn do současné podoby. Na základě darovací smlouvy ze dne 14. ledna 1983 přechází právo vlastnické na Bohuslava a Hanu Hrstkovi.             

 

Deputátní domek č.p. 78 byl součástí statku Lány č.p. 28. Domek do roku 1948  sloužil pro ubytování lidí, kteří pracovali na statku. V padesátých letech zde žila rodina Malých z Lánů, kteří byli vystěhováni ze statku Lány č.p. 9.  Dne 6. března 1979 byl domek prodán Václavovi a Dagmar Stožickým. Kupní smlouvou ze 30. dubna 2001 nabývá práva vlastnického na domek Anton a Hana Gruberovi a Miloš a Hana Láškovi z Pardubic.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společenská kronika

 

V dubnu slaví významné životní jubileum

 

84 let   paní Božena Tatíčková. z Lánů a

70 let   paní Adéla Zvolánková z  Lánů.

 

Oběma přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

 

  

Dne 4. dubna 2007 jsme se naposledy rozloučili s panem Zdeňkem Šípem z Lánů, který zemřel náhle dne 24. března ve věku nedožitých 64 let.

 

 

Okrskové cvičení hasičských družstev v Lánech

 

V sobotu 12. května 2007 se koná na prostranství před hasičskou klubovnou v Lánech Okrskové cvičení hasičských družstev obcí Lány, Bylany, Třibřichy a Rozhovice. Začátek soutěží bude v 13.30 hod. Na Vaši diváckou účast se těší členové Sboru dobrovolných hasičů Lány a Kozojedy.

 

Sbor dobrovolných hasičů Lány si Vás dovoluje pozvat na: 

„Pálení čarodějnic 2007 v Lánech“

které se bude konat v pondělí 30.dubna 2007 na prostranství před hasičskou klubovnou v Lánech . Dřevo na vybudování hranice bylo připraveno členy Sboru dobrovolných hasičů Lány. Před vlastním pálením proběhne opékání špekáčků na ohništi. Každé dítě do věku patnácti let dostane špekáček zdarma od hasičského sboru.