Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Lánský zpravodaj > 2006 > Květen 2006

Květen 2006

Společenská kronika

V květnu oslavila významné životní jubileum 60 let paní Marie Malá, Lány 89.

Přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

Výměna občanských průkazů

Upozorňujeme občany na nutnou výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31.12.1996. Žádost o vydání nového občanského průkazu musí občan předložit nejpozději 31.11.2006. Výměna občanských průkazů je bezplatná.

Pozvánky na akce

Vítání občánků

Dne 20. května 2006 se uskutečnilo již třetí vítání občánků, kteří se narodili v obci Lány v roce 2005 a 2006. Děti, jejich rodiče a příbuzné přivítal starosta obce Bohuslav Hrstka společně s Dagmar Jiráskovou, předsedkyní sociální komise,  poté vystoupily Berušky s kulturním programem. Rodiče novorozených dětí obdrželi od obce finanční dar pět tisíc korun, starosta předal maminkám květiny a pamětní list, pro miminka byly připraveny hračky.

Vítány byly děti:

  • Daniel Dostál, narozen 23.února 2006, Lány 100
  • Anna Netolická, narozena 2.dubna 2006, Kozojedy 99
  • Jakub Škrle, narozen 30.května 2005, Kozojedy 63

Vítání občánků 2006

Vítání občánků 2006

Vítání občánků 2006

Vítání občánků 2006

Vítání občánků 2006

Vítání občánků 2006

Pálení čarodějnic 2006 v Lánech.

V neděli 30.dubna 2006 se na prostranství před hasičskou klubovnou v Lánech  konal druhý ročník „sletu čarodějnic“ s následným pálením ohně. Dřevo na vybudování hranice bylo připraveno členy Sboru dobrovolných hasičů Lány. Před vlastním pálením proběhlo opékání špekáčků na nově vybudovaném ohništi. Každé dítě do věku patnácti let dostalo špekáček zdarma od hasičského sboru. Ve 20.00 hod byla zapálena hranice s čarodějnicí, která vydržela hořet až do ranních hodin. Oslavy spojené s pálením čarodějnic pokračovaly v klubovně až do pozdních hodin.

Pálení čarodějnic

Opékání špekáčků

Okrskové cvičení v útoku družstev SDH v Bylanech

V sobotu 13.05.2006 se u příležitosti 600 let od první písemné zmínky o obci Bylany konala soutěž v útoku na tři proudy za účasti družstev dobrovolných hasičů obcí Lány, Bylany, Rozhovice a Třibřichy. Cvičení zahájil starosta pořádající obce Bylany, pan Málek. Soutěžící poučil starosta okrsku pan Podloudský z Třibřich. Vlastní soutěž probíhala v pořadí, které si vylosovali velitelé jednotlivých sborů. Počasí při soutěži bylo velmi příjemné, teploty dosahovaly letních hodnot. Soutěž sledovalo početné obecenstvo ze zúčastněných obcí. Pro soutěžící a diváky bylo zajištěno občerstvení v budově kulturního domu. Na závěr soutěže byly při nástupu všech soutěžících družstev slavnostně předány poháry a věcné ceny. Po sportovním klání pokračovala oslava 600 let obce Bylany. Naše družstvo zvládlo obě soutěžní kola, ale „zklamala“ voda, kterou se nepodařilo včas dostat k jednotlivým proudům. Celkově družstvo obce Lány skončilo na pátém místě.

Složení družstva:

 • strojník: Ladislav Dvořáček
 • sání:  Tomáš Dvořáček
             Vlasta Sadílková
 • rozdělovač: Petr Kořán
 • proudy: Petr Doležal
                Pavel Kočí
                Libor Kopecký

Nástup soutěžních družstev

Družstvo Lány

Dům Lány č.p. 15

pohled na domek z roku 2006Podle odevzdací listiny z 25. února 1870 a smlouvy postupní z 28. března 1871 mají právo vlastnické na tento domek František a Anna Kopeckých stejným dílem. Dle odevzdací listiny ze dne 30. května 1890 nabyla právo vlastnické na polovici Anna Kopecká. Podle svatební a postupní smlouvy  ze dne 2. září 1899 mají právo vlastnické na tento domek připsané František Kopecký a Františka Kopecká. Podle odevzdací listiny ze dne 21. ledna 1911 patří jedna čtvrtina tohoto domku Františku Kopeckému. Podle postupní smlouvy ze dne 23.července 1912 patří polovina domku Marii Magdaléně Kopecké. Dle odevzdací listiny okresního soudu Praha Jih ze dne 3. května 1934 má právo vlastnické na polovici tohoto domku František Kopecký mladší. V roce 1982 jsou uvedeni v katastru nemovitostí jako majitelé nemovitosti František a Marie Kopeckých. V roce 1985 přechází vlastnictví domku na Evu Červenkovou a Pavlu Kopeckou stejným dílem. V roce 1995 kupuje domek včetně přilehlých parcel František Bureš, který tuto nemovitost v roce 1997 prodává Milanovi Jakoubkovi. V roce 2002 získávají na základě kupní smlouvy domek Manželé Jaroslav a Hana Ptáčkovi.
V letech 1953 až 1998 žili v domě manželé František a Františka Motyčkovi (Františka Motyčková rozená Přibylová).