Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Lánský zpravodaj > 2006 > Leden 2006

Domek Lány č.p. 11

 

Domek Lány č.p. 11 patřil podle trhové smlouvy ze dne 17.června 1872 Josefovi a Anně Haislovým. Dle odevzdací listiny ze dne 8. března 1888 náležela polovice domku Josefu Haislovi. Dle smlouvy trhové ze dne 10. dubna 1892 náležel tento domek stejným dílem Josefovi a Marii Jelínkovým. Na základě odevzdací listiny z 25. května 1926 patřila polovice domku Josefovi Jelínkovi a podle postupní smlouvy z 13. července 1929 bylo na tento domek právo vlastnické připsáno Františkovi a Marii Málkovým. Marie Málková je rozená Jelínková. Po smrti Františka Málka  23.10.1956 přešlo vlastnické právo ne celou nemovitost na jejich syna Josefa Málka. Paní Marie Málková měla doživotní právo užívání domku. 10.11.1975 zemřela Marie Málková. Domek byl v roce 1980 na žádost státního podniku Silnice Chrudim zbourán. Po smrti Josefa Málka 22.3.1989 převzala nemovitost manželka Anna Málková.      

 

 

             

na první fotografii je pohled na domek  z roku 1970,

na druhé fotografii je pohled na domek  z roku 1975,

na třetí fotografii je demolice domku 1980  

na čtvrté fotografii je pohled na místo kde stával domek  z roku 2005,

 

 

 

 

 

 

Společenská kronika

 

V lednu  slaví významné životní jubileum

 

85 let   paní Věra Hrstková, Lány 28.

 

Přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

 

 

Lány v číslech

 

V posledních letech počet obyvatel naší obce každým rokem mírně vzrůstá. Zatímco před deseti lety měla naše obec kolem 220 obyvatel, v loňském roce dosáhl počet našich občanů 235.

V  roce 2005 se do naší obce přistěhovalo celkem 12 občanů, z toho 2 děti. Odstěhovalo se celkem 9 lidí. Z dvanácti nových občanů je jeden přihlášen k trvalému pobytu v Kozojedech, ostatní v Lánech. Z Kozojed se  v loňském roce odstěhovali 3 občané.

V průběhu loňského roku zemřeli 3 občané naší obce.

Za rok 2005 máme v naší statistice evidovány 2 sňatky a žádný rozvod manželství.

 

Čtyři nové občánky, kteří mají rok narození 2005, přivítáme na obecním úřadě v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku a jejich rodiče obdrží finanční dar ve výši pět tisíc korun.

 

V loňském roce přidělil obecní úřad dvě nová čísla popisná pro novostavby a přesáhli jsme tak hranici čísla 100.