Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Lánský zpravodaj > 2007 > Leden 2007

Lánský zpravodaj                                  Leden 2007

Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Lány

 

V pátek 12. ledna 2007 se od 18.00 hod. konala v klubovně SDH Lány Valná hromada sboru dobrovolných hasičů Lány, kterou úvodním slovem zahájil starosta sboru Ladislav Dvořáček. Přivítal přítomné členy a hosty valné hromady.

 Dalším bodem schůze bylo schválení programu a schválení volební a návrhové komise ve složení Libor Kopecký, Ota Petr a Jaroslav Cellar. Zprávu o činnosti sboru přednesl velitel družstva Tomáš Dvořáček starší, který především ocenil akce pořádané v minulém roce. Jednalo se o pálení čarodějnic, dětský den a Memoriál Zdeňka Hrstky. Dále velitel poděkoval členům sboru, kteří se v minulém roce účastnili brigád.

Následujícím bodem programu byla zpráva o hospodaření sboru SDH v loňském roce, s kterou přítomné seznámil pokladník Bohuslav Novotný.

Valná hromada schválila následující personální změny ve složení výboru SDH Lány :

·        velitel sboru- Květoslava Svobodu nahradí  Tomáš Dvořáček starší

·        jednatel sboru - Františka Tatíčka nahradí Jaroslava Cellarová,

·        velitel družstva - Tomáše Dvořáčka staršího nahradí Vlasta Sadílková

·        strojník – Miloš Škrle místo Petra Honka

·        kronikář – Ivan Kopriva mladší místo Petra Kořána staršího

·        předseda revizní komise - Milan Komárek nahradí Libora Weitera

·        člen revizní komise -  Jiří Sadílek místo  Ireny Honkové.

Dalším bodem valné hromady bylo schválení přijetí nových členů sboru SDH Lány  ve složení :  Radek Doležal, Marie Kopecká, Martin Kopecký, Petr Nägele, Petra Nägele, Hana Málková, Josef Málek, Soňa Pavlíčková, Jiří Svoboda, Miloš Škrle a František Živčák.

Na závěr valné hromady byla okresním starostou panem  Makkaiem  předána ocenění za práci ve sboru. Oceněni byli:

za 10 let aktivní činnosti ve sboru – Ivanu Koprivovi mladšímu  

za 20 let aktivní činnosti ve sboru – Liboru Kopeckému 

za 40 let aktivní činnosti ve sboru – Františku Tatíčkovi 

za 50 let aktivní činnosti ve sboru – Bohuslavu Novotnému 

za příkladnou práci – Tomáši Dvořáčkovi a Františku Tatíčkovi 

za zásluhy – Ladislavu Dvořáčkovi, Miloši Kubelkovi a SDH Lány

Zlatý odznak Floriána byl udělen Bohuslavu Hrstkovi a Ivanu Koprivovi staršímu. 

 

 

 

 

Upozornění na změnu ordinačního dne v únoru

 

MUDr. Jiroutková přijede v únoru až druhé úterý v měsíci, tedy 13.2.2006. Ordinační hodiny zůstávají nezměněny, od 13 do 15 hodin.

 

 

 

 

Domek Lány č.p. 25

 

Domek Lány č.p. 25 patřil od roku 1869 Františkovi a Anně Pekařovým. Jejich dcera Aloisie Pekařová si v roce 1907 vzala za manžela Františka Kopeckého z Petříkovic. Manželé spolu měli dvě děti. Dceru Štěpánu, která se provdala do Ronova nad Doubravou a syna Jaroslava Kopeckého, který zůstal na zemědělské usedlosti v Lánech č.p. 25. Bydleli v původní doškové chalupě, která byla spojena s chlévy. Po smrti Františka Kopeckého v první světové válce hospodařil Jaroslav se svou matkou. V roce 1938 se Jaroslav Kopecký oženil s Martou Kopeckou z Lánů č.p. 45. Jelikož spolu neměli děti  osvojili si desetiletého chlapce Jindřicha, který jako mladistvý ukončil svůj život. Po založení zemědělského družstva byla v roce 1960 původní došková chalupa zbourána a původní chlévy byly přebudovány na obytné místnosti. Maštal, stodola a řezárna je v původním stavu bez stavebních úprav.

Domek Lány č.p. 25 neměl dědice a byl Jaroslavem Kopeckým přislíben neteři, nejmladší ze tří dcer Štěpány Pospíšilové – Martě Zdražilové. Ta po smrti Jaroslava nechala Martu Kopeckou v tomto domě dožít a potom ho prodala v roce 2000 Jiřímu Štěchovi z Morašic, který v současné době provádí na domě stavební úpravy.    1920

1920

 

 

 

 

 

2007

2007

 

 

 

 

 

 

 

Společenská kronika

 

V lednu  slaví významné životní jubileum

 

86 let   paní Věra Hrstková z Lánů

a 60 let pan Vladimír Klas z Lánů.

 

Přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody.