Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Lánský zpravodaj > 2006 > Listopad 2006

Zpravodaj - listopad 2006

II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR

V druhém kole voleb do Senátu 27.10. - 28.10.2006 přišlo v Obci Lány 53 voličů z celkového počtu 189, volební účast tedy dosáhla 28%.
V Lánech zvítězil Petr Pithart se ziskem 29 hlasů (54,71%), Jana Fischerová získala 24 hlasů (45,28%).

Ustavující zasedání zastupitelstva Obce Lány

Ve čtvrtek 2. listopadu 2006 se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lánech ustavující zasedání nového zastupitelstva Obce Lány po komunálních volbách, které se konaly 20. a 21. října. Odstupující starosta obce Bohuslav Hrstka na úvod zasedání seznámil zastupitele s výsledky voleb a přivítal nové členy zastupitelstva. Dalším bodem bylo složení slibu zastupitelů, který přečetla zapisovatelka Dagmar Jirásková. Dále byl schválen všemi hlasy  jednací řád zastupitelstva, s kterým seznámila zastupitele Jindra Kaplanová.

Po slibu a schválení jednacího řádu následovala volba starosty a místostarosty obce. Do funkce starosty obce Lány byl navržen jediný kandidát Bohuslav Hrstka a do funkce místostarosty Libor Kopecký. Navržený starosta i místostarosta byli zvoleni všemi hlasy.

Nově zvolené zastupitelstvo dále zřídilo výbory a komise:

Kontrolní výbor ve složení:
 - Marie Kopecká,  předsedkyně výboru
 - Jitka Weiterová,  členka výboru 
 - Drahomíra Kopecká, členka výboru

Finanční výbor ve složení:
 - Hana Málková,  předsedkyně výboru
 - Martin Zumr,  člen výboru 
 - Renata Basárová, členka výboru

Stavební komisi ve složení:
 - Tomáš Zumr,  předseda komise
 - František Tatíček,  člen komise 

Zemědělskou komisi ve složení:
 - Tomáš Dvořáček,  předseda komise
 - František Tatíček,  člen komise 

Sociální a kulturní komisi ve složení:
 - Dagmar Jirásková,  předsedkyně komise
 - Marie Koláčná,  členka komise 
 - Olga Jirásková, členka komise 

Úřední hodiny obecního úřadu se nemění, zůstává pondělí od 18 do 20 hodin.

Společenská kronika

V listopadu oslavila významné životní jubileum 85 let paní Hermína Karlíková z Kozojed.

Přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

Příspěvek důchodcům

Jako každé dva roky obdrží i letos někteří občané naší obce finanční příspěvek od obecního úřadu. Nárok na tento příspěvek mají všichni, kteří pobírají plný invalidní nebo starobní důchod a mají trvalý pobyt v obci Lány. Peníze předávají občanům v průběhu měsíce listopadu členky sociální komise paní Olga Jirásková a paní Marie Koláčná podle seznamů, které má obecní úřad k dispozici. Pokud by některý uživatel plného důchodu příspěvek neobdržel, může se obrátit na obecní úřad a peníze mu budou vyplaceny.

Internet pro veřejnost

Do konce měsíce listopadu bude v místní knihovně v Lánech zprovozněn počítač s přístupem na internet pro veřejnost. Podrobnosti o podmínkách provozu a hodinách pro veřejnost přineseme v příštím čísle našeho zpravodaje.
Bližší informace mohou zájemci získat v úředních hodinách na Obecním úřadě v Lánech (pondělí 18-20 hod., tel.: 469 687 111).

Vánoční jarmark

Mateřská škola Stolany
zve všechny příznivce vánočních svátků na

VÁNOČNÍ JARMARK,

který se uskuteční ve čtvrtek 30. listopadu 2006 od 16:15 hodin v prostorách Základní a mateřské školy ve Stolanech.

Těší se na vás děti a zaměstnanci školy.

Mikulášská nadílka

OBECNÍ ÚŘAD LÁNY
zve všechny děti do 15 let
z obce Lány a Kozojedy
na

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU,

která se koná v pátek 8.12.2006
v 17 hodin v  zasedací místnosti
obecního úřadu v Lánech.

PROGRAM:
· Výstava vánočních perníku a ozdob
· Vánoční pásmo Berušek
· Mikulášova nadílka hodným dětem

Domek Lány č.p. 22

Dům č.p. 22Domek Lány č.p. 22 patřil dle svatební smlouvy z 8. února 1838 Anně Hrstkové. Na základě trhové smlouvy ze dne 22. dubna 1899 patří domek Janu Hrstkovi. Svatební smlouvou z 15. června 1909 přechází polovina domku na Boženu Hrstkovou. Dle odevzdací listiny z 10. května 1935 patří polovice domku Marii Novotné rozené Hrstkové. Dle smlouvy postupní z 22. srpna 1935 je v pozemkové knize Lánské zapsáno právo vlastnické na druhou polovinu domku na Bohuslava Novotného z Lánů č.p. 24.  Po smrti Bohuslava Novotného v roce 1965 a Marie Novotné v roce 1989 přechází vlastnictví chalupy na jejich syna Josefa Novotného.

Chalupa Lány č.p. 24

Chalupa Lány č.p. 24 patřila dle postupní smlouvy z 15. září 1866 manželům Josefu a Anně Meclovým, smlouvou svatební a postupní z 5. ledna 1886 Josefu a Anně Novotným. Svatební a postupní smlouvou ze dne 3. července 1929 a odevzdací listiny z 16. července 1929 přešel do vlastnictví manželů Bohuslava Novotného a Marie rozené Hrstkové z Lánů č.p. 22. Po smrti Bohuslava Novotného v roce 1965 a Marie Novotné v roce 1989 přechází vlastnictví chalupy na jejich syna Bohuslava Novotného.

Dům č.p. 24 v r. 1980

Dům č.p. 24 v r. 2001