Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Lánský zpravodaj > 2006 > Prosinec 2006

 

Lánský zpravodaj                             prosinec 2006

 

Mikulášská nadílka

 

V pátek 8. prosince se sešly děti z Lánů a Kozojed na obecním úřadě, kde je čekala mikulášská nadílka. O úvod se jako tradičně postaraly děti z dětského oddílu Berušky, které si pro obecenstvo připravily vánoční pásmo, trochu netradiční pohádku a nechyběly ani koledy zpívané za doprovodu kláves Patrika Valenty.

Mezi děti pak přišel Mikuláš s andělem v doprovodu čertů a přinesli s sebou padesát balíčků pro děti z Lánů a Kozojed.  Dárku od Mikuláše se nakonec dočkaly všechny děti, i když si čerti některé z těch zlobivějších chtěli odnést.

V klubovně Berušek byla připravena vánoční výstava, která byla letos především ve znamení zdobených vánočních perníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet pro veřejnost

 

V místní knihovně v Lánech je zprovozněn počítač s přístupem na internet pro veřejnost. Provoz bude zahájen v pondělí 8.1.2007 v 18 hodin. Hodiny pro veřejnost budou postupně upraveny podle zájmu občanů. Bližší informace mohou zájemci získat v úředních hodinách na Obecním úřadě v Lánech (pondělí 18-20 hod., tel.: 469 687 111 ) nebo v pátek přímo v knihovně od 17 hodin.

 

Poplatky za odpad

Pro rok 2007 zůstává v platnosti  obecně závazná vyhláška obce Lány č. 01/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která byla vydána 12.12. 2005. Podle této vyhlášky platí poplatek fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Sazba poplatku pro poplatníka  je stanovena ve výši  280,- Kč za kalendářní rok.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 28.02.2007.

 

 

 

  

Všem občanům v Lánech i Kozojedech přejeme příjemné a klidné prožití vánočních svátků

a do nového roku zdraví, štěstí a osobní

i pracovní úspěchy.

 

Zastupitelstvo Obce Lány