Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Lánský zpravodaj > 2006 > Srpen 2006

Srpen 2006

Společenská kronika

V srpnu slaví významné životní jubileum

  • 65 let   paní Marie Koláčná, Lány 30,
  • 83 let   paní Marie Rigová, Lány 87 ,
  • 82 let  paní Jarmila Dostálová, Lány 18
  • 75 let  paní Pavlasová Zdenka, Lány   5.

Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

Usedlost Lány č.p. 19

Podle smlouvy postupní z 2. ledna 1877 patřila polovina tohoto statku Františkovi Dostálovi a druhá polovice patřila od 16. června 1880 jeho manželce Kateřině rozené Salfické. Na základě trhové smlouvy ze dne 16. dubna 1893 koupil tento statek Josef Chvojka z Kozojed č.p. 62 pro manžele Josefa a Annu Sedlákovu. Anna Sedláková, rozená Piklová, pocházela  z Vrchou u Chrudimi č.p. 201, Josef Sedlák byl rodák z obce Orel č.p. 11. Odevzdací listinou z 11. ledna 1918 nabyl práva vlastnického na tento statek nezletilý Jindřich Sedlák, z čehož později postoupil jednu polovinu, na základě postupní  a svatební smlouvy ze 4. července 1921, svoji nastávající manželce Marii Sedlákové. Podle rozsudku okresního soudu v Chrudimi z roku 1952 jest připsáno právo vlastnické na polovinu usedlosti po Jindřichovi Sedlákovi Československému státu. Polovinu statku po zemřelé Marii Sedlákové dostala dle projednání pozůstalosti její dcera Jindřiška Sedláková, provdaná Šípová.

V roce 1965 prodal Československý stát statek Josefu a Anně Spálenským. Po smrti Josefa Spálenského v roce 1972 získal polovinu usedlosti v dědickém řízení jeho syn František. V témže roce odkoupil František Spálenský druhou polovinu statku od své matky Anny Spálenské. V roce 1989 kupuje statek od Františka Spálenského jeho neteř Marcela Pinkavová. V roce 1990 je pro manžele Martina a Marcelu Šveřepovou, rozenou Pinkavovou, vydáno stavební povolení na nový dům včetně demoličního práva na původní obytný dům č.p. 19. V roce 1994 je provedena kolaudace nového domu Lány č.p. 19. 

dům Lány č.p. 19 z roku 1910

dům Lány č.p. 19 z roku 2001

 

Obecní úřad Lány

 

Vás srdečně zve na

 

Sportovní  odpoledne 

 

Které se koná v sobotu 26. srpna 2006 od 14 hodin

na hřišti v Lánech

 

Program sportovního odpoledne:

   

n třináctý ročník turnaje tříčlenných družstev v nohejbalu

     „ O putovní pohár starosty obce Lány „

n tradiční soutěž „ stínání kohouta „

n dětské soutěže s bohatou tombolou

n opékání posvíceňského čuníka

 

 

Uzávěrka přihlášek do turnaje v nohejbale je nejpozději

do 18.00 hodin dne 23.srpna 2006 u starosty obce

 pana Bohuslava Hrstky

 

Kvalifikační zápasy začnou v sobotu 26.srpna 2006 v 9.00 hodin

O slovní doprovod celého dne a večera se bude starat pan

 Petr Kořán.

K poslechu a tanci bude hrát hudba „V-duo“.

 

Občerstvení po celou dobu sportovního odpoledne je zajištěno

firmou Hospoda u Endrychů.  

 

Oprava komunikace v místní části Kozojedy

Ve dnech 24. – 26. července proběhla v místní části Kozojedy kompletní  oprava povrchu místní komunikace. Vozovka byla po letošní zimě ve velmi špatném stavu a sjízdná pro osobní automobily jen s velkými problémy. Před vlastní opravou komunikace provedli místní obyvatelé prořez stromů a keřů, aby bylo možné realizovat opravu těžkou technikou. Práce prováděla firma M - Silnice Hradec Králové, která v rozmezí dvou dnů položila dvě vrstvy nového živičného povrchu.

Oprava komunikace byla financována Obcí Lány, část finančních prostředků bylo čerpáno dotačně z Programu obnovy venkova. Vjezdy do jednotlivých objektů si financovali jejich majitelé a Obec Sobětuchy. 

Silnice Kozojedy

Silnice Kozojedy

Třetí ročník soutěže hasičů o pohár „Kozojedské tvrze“

Sbor dobrovolných hasičů Lány pořádal v sobotu 22.7.2006 na kolbišti u památníku vodní tvrze v Kozojedech třetí ročník soutěže v útoku hasičských družstev o putovní pohár „Kozojedské tvrze“. Sedmičlenná družstva prováděla útok na dva proudy s překonáním překážek a se sáním vody z hráze místního potoka. Za velmi teplého letního počasí obhajovalo loňské první místo a putovní pohár družstvo z pořádajícího sboru Lány – Kozojedy.  V letošním ročníku, vzhledem k absencím několika členů soutěžního družstva, byl do soutěže postaven pouze jeden tým mladých hasičů. Družstvo „seniorů“ z Lánů nenastoupilo. Bojů se dále zúčastnila družstva ze Stolan, Sobětuch, Morašic, Bylan a Rozhovic. Soutěž probíhala dvoukolově, započítával se lepší čas. V napínavých kláních zvítězilo  a na jeden rok získalo putovní pohár družstvo z Morašic. Družstvo z Lánů soutěžilo ve složení: strojník Miloš Škrle, sání Tomáš Dvořáček st. a Jiří Sadílek, hadice „B“ + rozdělovač Milan Komárek a Tomáš Dvořáček ml. a útok Renata Doležalová a Martin Kopecký.

Po skončení hasičské soutěže se konalo klání v pivní štafetě. Do štafety mohla družstva nasadit pouze členy, kteří prováděli útok. V pivní štafetě opět zvítězili hasiči z Morašic.

 

Hasiči v Kozojedech

Hasiči v Kozojedech

 

Po celé odpoledne se o občerstvení a pohoštění starali členové Sboru dobrovolných hasičů Lány.      

Poděkování patří všem, kteří soutěž finančně a materiálně podpořili a členům SDH Lány za pomoc při přípravách a organizaci soutěže.

 

Výsledková listina družstev

pořadové číslo

název družstva

Soutěž o Putovní pohár  

název družstva

Pivní štafeta  

01

družstvo Morašice

družstvo Morašice

02

družstvo Bylany

družstvo Lány - Kozojedy

03

družstvo Lány - Kozojedy

družstvo Sobětuchy

04

družstvo Rozhovice

družstvo Bylany

05

družstvo Stolany

 

06

družstvo Sobětuchy