Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Lánský zpravodaj > 2006 > Únor 2006

Únor 2006

Usedlost Lány č.p.12 – dolní hospoda, Lány č.p. 93.

Usedlost Lány č.p.12. byl zemědělský statek s hospodou a koloniálním obchodem. Hlavní budova statku se skládala z výčepu, obchodu a tanečního sálu, dále pokračovala obytná část a končila chlévem. Proti hlavní budově stávala stodola postavená v roce 1877. Dvůr byl uzavřen ze západní strany kolnou a dřevníkem.

První dochované  písemné zmínky o usedlosti Lány 12 jsou z 23.dubna 1818, kdy se rodičům Josefovi Tichému, chalupníkovi z Lánů č.p. 12 a Kateřině Tiché, rozené Stehlíkové z Rozhovic, narodila dcera Anna. Anna Tichá se provdala za Františka Jánského, který se narodil 5.května 1819 rodičům Matějovi Jánskému, půlrolníkovi ze Svinčan č.p.30, a jeho manželce Magdaleně Jánské, rozené Štěpánkové ze Svítkova č.p. 4.  20.října 1844 se manželům Jánským narodila dcera Františka, která se 14.února 1865 provdala za Josefa Starého, rolníka z Lánů č.p. 13, syna Josefa a Františky Staré, rozené Horákové z Lánů č.p. 2. V roce 1875 - 1. července se manželům Starým narodil syn František, který se 18.července 1905 oženil s Marií Jiráskovou Lány č.p. 42, dcerou Josefa a Františky Jiráskové, rozené Vackové z Rabštejnské Lhoty č.p. 10. Manželům Františkovi a Marii se narodila 27.června 1906 dcera Marie a 20.července 1924 syn František, který zemřel 11.12.1981. Dcera Marie Stará se 2. srpna 1941 provdala za Stanislava Kubelku, narozeného 1. června 1905 v Lánech č.p. 53 manželům Františkovi a Marii Kubelkové, rozené Juklové z Lánů č.p. 18. Stanislav Kubelka zemřel tragicky na otravu zkaženými potravinami u svých rodičů 10.června 1943. Po smrti Stanislava Kubelky podle odevzdací smlouvy a projednání pozůstalosti nabývá práva vlastnického na polovici po otci osiřelá dcera Libuše Kubelková narozena 11.listopadu 1938. V roce 1959 se Libuše Kubelková provdala za Rudolfa Kopeckého, narozeného 11.července 1924 v Rozhovicích č.p. 8. rodičům Josefovi a Marii Kopecké, rozené Pilařové z Křižanovic č.p. 5. Manželům Kopeckým se v 10. října 1960 narodila dcera Libuše  a 16.června 1965 syn Libor.V roce 1961 je z rozhodnutí Okresního národního výboru převeden  obchod do majetku Jednoty Hlinsko. V roce 1966 je původní sál hostince přestavěn na bytovou jednotu do současné podoby. V roce 1985 - 22. září zemřel Rudolf Kopecký. V roce 1990 je na základě darovací smlouvy převedena polovina stavebního pozemku se stodolou na syna Libora. V roce 1991 je na základě restitučního zákona převedena zpět na Marii Kubelkovou a Libuši Kopeckou prodejna, která do června 2005 byla majitelkou pronajímána. Po smrti Marie Kubelkové 24.listopadu 1993 je v dědickém řízení majitelkou nemovitosti stanovena její ovdovělá dcera Libuše Kopecká. Původní usedlost Lány č.p. 12. je v roce 1995 rozdělena na základě darovací smlouvy na ideální polovinu na Libuši Kopeckou a dceru Libuši Petrovou – Kopeckou.

 

V roce 1991 je na původní kamennou stodolu z roku 1877 vydáno demoliční povolení a v roce 1992 je stodola zbourána. Na jejím místě je v roce 1993 vydáno stavební povolení na výstavbu nového rodinného domu manželům Liborovi a Drahomíře Kopecké, rozené Lejkové z Ústí nad Labem. Stavba byla dokončena a zkolaudována v roce 1998 a bylo jí přiděleno nové popisné číslo Lány 93. Manželům Liborovi a Drahomíře Kopecké se narodil v roce 1991 syn Martin a v roce 1997 dcera Kateřina.  

 

 

 

 

 

 

Nezapomeňte uhradit poplatky

 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2006 činí dle vyhlášky obce Lány č. 01/2005

280,- Kč na osobu a rok a je splatný do 28.2.2006.

 

Místní poplatek ze psů pro rok 2006 činí dle vyhlášky obce Lány č. 02/1998 50,- Kč za prvního psa a 75,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka. Poplatek ze psů  je splatný do 28.2.2006. Vlastník psa je povinen podat přiznání k poplatku za nového psa do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

 

Úhradu poplatků můžete provést na účet obce vedený u Komerční banky v Chrudimi č.:

19-5237890227/0100 nebo v hotovosti na OÚ Lány v úřední hodiny vždy v pondělí od 18 do 20 hodin.

 

 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 

 

V únoru 2006 se oslavil významné životní jubileum 75 let pan Josef Novotný z Lánů č.p.22.

Přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

 

 

V pátek 17. února jsme se naposledy rozloučili s paní Emilií Doležalovou z Lánů č.p. 46, která zemřela 11. února 2006 ve věku nedožitých 84 let.

 

 

 

 

Berušky zvou na letní tábor

Jako každoročně pořádáme i letos čtrnáctidenní letní dětský tábor pro naše členy a další kamarády, kteří mají chuť jet s námi.

Na náš třináctý tábor se vydáme stejně jako před rokem do Valdova u Nové Paky. Vlastníkem  tábořiště je organizace Junák Jilemnice.

Tábor je stanový (dvoulůžkové stany s podsadou), velký vojenský stan slouží jako jídelna a společenská místnost v případě nepříznivého počasí.

Vaří se ve vojenské polní kuchyni a k dalšímu vybavení patří i vojenská polní umývárna. 

Vedle tábora je velký rybník.

Tábor je určen pro děti od 7 do 15 let.

Termín tábora: 22.7.-5.8. 2006

Táborový program

Táborový program je realizován celotáborovou hrou na určité téma , součástí programu jsou kromě soutěží také další činnosti, jako například celodenní výlet, noční hry, nocování pod širým nebem, procvičování tábornických dovedností a znalostí, poznávání přírody a další.

Na táboře jsou děti rozděleny do věkově smíšených  oddílů po 6-8 dětech, každý oddíl má svého vedoucího a instruktora. Formou služebních oddílů se děti podílí na zajištění chodu tábora (hlídky, pomoc v kuchyni, úklid tábora, příprava dřeva pro kuchyň, příprava táboráku a pod.

Stravování

Stravování je zajištěno 5x denně (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře). Jídlo se připravuje vždy bezprostředně před podáváním v táborové kuchyni. Obědy a večeře jsou teplá jídla. K pití je po celý den k dispozici studený  nebo teplý čaj (podle počasí). 

Doprava na tábor a zpět

Na tábor pojedeme společně vlakem. Nástupní místo bude v Chrudimi, případně lze dojednat i přistoupení na trase. Velká zavazadla (kufry, batohy, spacáky a karimatky) povezeme autem, které bude při staveno u vlaku. Vlaková zastávka v místě (Nová Paka) je asi 3km od tábora.

Pojištění

Pro období tábora budou všechny děti pojištěny hromadnou pojistnou smlouvou, kterou zajišťuje náš oddíl.

Návštěvy

Návštěvní den na táboře bude v sobotu  29.7.2006 od 14 do 17 hodin. Mimo stanovený termín nejsou návštěvy na táboře povoleny!

Vybavení na tábor

Děti potřebují vybavení s ohledem na převažující pobyt v přírodě, sportovní a bojové hry, proto je třeba počítat s případným poškozením věcí. Mezi základní vybavení patří teplý spacák, karimatka, batoh na záda (na výlety) a věci na tábor sbalené v kufru.

Cena tábora

Pro členy oddílu:  1 900,- Kč

Pro ostatní táborníky: 2 300,- Kč

Bližší informace a přihlášky

Získáte u Jindry Kaplanové (Lány 42, 537 01 Chrudim, telefon: 464620147 nebo 776045678,

e-mail: jindra.kaplanova@post.cz).