Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Lánský zpravodaj > 2007 > Únor 2007

Lánský zpravodaj                                   Únor 2007

Knihovna Lány

První  zmínky o   místní   lidové   knihovně  v  Lánech  se datují  od    r.   1955. V této době spadala knihovna  pod střediskovou obec Bylany a metodicky byla řízena OLK  Chrudim .   Knihovna    tomto    období   měla    přibližně   540  svazků a  počet   výpůjček  se pohyboval kolem  500 knížek za   rok.  Po   roce   1990     se     obec    Lány   osamostatnila    a     knihovna    je    nyní provozována obcí. Je   umístěna     nově   zrekonstruované  budově Obecního úřadu  v  Lánech.

Knihovna má samostatnou místnost, knihy   jsou umístěny v regálech  a každý návštěvník má možnost volného výběru knih.  V současné době je  knižní fond knihovny   1 101 knížek  a   každým   rokem    je   díky  finančnímu  příspěvku Obecního úřadu doplňován novými svazky.

Počet výpůjček se pohybuje zhruba kolek 800 knížek za rok.

Největší zájem je  o  krásnou   literaturu   určenou   pro  dospělé ,   ale  také o krásnou literaturu určenou pro mládež. Méně se  již půjčují  knížky naučné a odborné .  

V posledních letech je  knižní fond obměňován tzv. Výměnným   souborem  z MK  v Chrudimi. Tento výměnný soubor obsahuje  zhruba 70 titulů  různých žánrů  a je  obměňován nepravidelně rovněž dle požadavků a zájmu čtenářů a to  přibližně  4x  do  roka.

Koncem    roku    2006   byla  knihovna   díky   grantu  Pardubického     kraje na  prvopřipojení knihoven na internet    vybavena  počítačem  s  internetem , který  sice   není   v  současné době  ještě   plně využíván,   ale  v budoucnu si zcela určitě své příznivce získá.   Otevírací  doba knihovny je každý pátek od  17.00 do 18.00 hod. a knihy se půjčují zdarma. Internet   mohou   zájemci   navštívit   v době výpůjční doby knihovny a nebo každé pondělí a to od  18.00 do 20.00  hod.   Věříme , že   počet    návštěvníků knihovny   vzroste   nejen s ohledem na  nové   zajímavé knihy, ale   také vzhledem k možnostem, které nabízí internet.

 

 

Informace o zániku povolení k odběru a vypouštění vod

 

Podle ustanovení čl. II, odst. 2, zákona 20/2004 Sb., kterým se mění vodní zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vznikají nové povinnosti pro osoby, které odebírají podzemní nebo povrchovou vodu a vypouští odpadní vodu.

 

1) Povinnosti občanů, kteří odebírají podzemní nebo povrchovou vodu

·         Fyzická osoba využívající zdroj vody (studnu) vybudovaný před 1.1.1955 se považuje za povolený, nehledě na to, že v listinné podobě žádné rozhodnutí vydáno nebylo a nemusí žádat o nové povolení. Není podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti, chaty nebo chalupy.

·         Fyzická osoba využívající zdroj vody (studnu) vybudovaný v období   po 1.1.1955 do 1.1.2002 musí co nejdříve požádat o vydání povolení na Městský úřad Heřmanův Městec, odbor územního plánování a stavebního řádu, Mgr. Věra Holanová.

·         Fyzická osoba využívající zdroj vody (studnu) vybudovaný po  1.1.2002  a má řádné povolení nemusí žádat o nové povolení. Není podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti, chaty nebo chalupy.

·         Fyzická osoba, která odebírá povrchovou vodu (potok) a používá k odběru čerpací zařízení, musí mít tento odběr povolen.

 

2) Povinnosti občanů, kteří vypouští odpadní vodu

 

·         Fyzická osoba využívající pro likvidaci odpadních vod septik s přepadem do vodoteče musí žádat o povolení na Městském úřadě Chrudim – Odbor životního prostředí (vodní hospodářství). Povolení budou prodloužena u samostatných domů do 22.10.2012 a u bytových domů do 22.10.2010 .

·         Fyzická osoba využívající pro likvidaci odpadních vod vyvážecí jímku nemusí žádat o povolení k vypouštění odpadních vod. Musí být schopna kontrolním orgánům předložit doklady o vyvážení a likvidaci odpadní vody z jímky.

·         Fyzická osoba využívající pro likvidaci odpadních vod domovní čističku a má platné stávající povolení nemusí žádat o nové povolení k vypouštění odpadních vod.

  

Součástí žádosti o povolení k odběru podzemní vody musí být odborný geologický posudek studny. Bez tohoto posudku nevydá Městský úřad povolení k odběru vod.

Obecní úřad Lány v současné době jedná s odbornou firmou o hromadném zajištění těchto posudků pro občany, kteří budou mít o tuto službu zájem.

Podrobné informace včetně potřebného formuláře obdrží všichni občané s příštím číslem Lánského zpravodaje.

 

 

Jarní prázdniny Berušek

 

 

Upozornění na změnu v ordinaci v Lánech

 

MUDr. Jiroutková příští měsíc nepřijede, další ordinační den bude 3. dubna a potom až

5. června 2007. Ordinační hodiny zůstávají nezměněny, od 13 do 15 hodin.

 

 

 

Domek Lány č.p. 26

 

Domek Lány č.p. 26 patřil dle trhové smlouvy z 27. září 1875 a dle prohlášení z 13. prosince 1877 Františce Procházkové. Trhovou smlouvou z 11. března 1883 přechází právo vlastnické na Františka a Františku Zahrádkovou. Dle odevzdací listiny z 18. srpna 1919 patřila polovina domku Františce Zahrádkové a postupní smlouvou  z 23.února 1920 přísluší druhá polovina Rudolfu Zahrádkovi. Dne 2. prosince 1936 získala domek v dražbě Obec Lány. Dle trhové smlouvy z 10. února 1938 koupila domek Růžena Ježková a Václav Ježek. Dne 26. září 1967 koupila domek Růžena Modráčková rozená Ježková od svých rodičů společně s manželem Františkem Modráčkem z Nabočan. Po smrti Růženy Modráčkové 31. května 1980 získala domek do osobního vlastnictví 1. července 1981 Jitka Weiterová rozená Modráčková s manželem Janem Weiterem. František Modráček se 4. listopadu 1988 odstěhoval do Chrudimě.

 

1960

1960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20072007