Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


 

 

Poplatky z odpadu a ze psů

Datum konání: 1. 1. 2019 - 28. 2. 2019

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2019 činí dle vyhlášky obce Lány č. 1/2018 400 Kč na osobu a rok. V případě neobydlených objektů na území obce (kde není trvale hlášena žádná osoba) činí poplatek za takovou stavbu 400 Kč.

Místní poplatek ze psů pro rok 2019 dle vyhlášky obce Lány č. 2/2011 činí 50 Kč za prvního psa a 75 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka.  Vlastník psa je povinen podat přiznání k poplatku za nového psa do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

Místní poplatky jsou splatné do 28. února 2019.

Platbu je možné provést v hotovosti  na obecním úřadě vždy v pondělí od 18 do 20 hodin nebo převodem na účet obce č.: 19-5237890227/0100. V případě bezhotovostního převodu nezapomeňte uvést variabilní symbol platby, případně di zprávy uvést plátce.

Pokyny k platbám obdrží každý poplatník během  měsíce ledna.


Autor: JK Publikováno 5. 1. 2019 14:13

Cena vodného a stočného na rok 2019

Datum konání: 30. 12. 2018 - 31. 12. 2019

Cena vodného a stočného na rok 2019:

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 28. prosince 2018 ceny vodného a stočného platné pro rok 2019.

Vodné:  44 Kč za m3

Stočné:  37 Kč za m3

Odečty vodoměrů budou probíhat čtvrtletně, fakturace dvakrát ročně.


Publikováno 30. 12. 2018 13:27

Přidány fotky do fotogalerie

Datum konání: 3. 12. 2018 - 28. 12. 2018


Publikováno 3. 12. 2018 6:19

Veřejné zasedání zastupitelstva

Datum konání: 26. 11. 2018

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

se koná 26. listopadu 2018 v 18.00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu Lány.

 

Program:

 • Přijetí dotace na Vybudování varovného a výstražného systému před povodněmi.
 • Schválení zadávacích podmínek na veřejnou zakázku (Vybudování varovného a výstražného systému před povodněmi pro obec Lány).
 • Schválení seznamu firem, které budou osloveny pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku.
 • Schválení smlouvy o výpůjčce.
 • Schválení zástupců obce pro Mikroregion západně od Chrudimi.
 • Informace o řešení výzvy SÚS na odstranění reklamního zařízení.
 • Informace o řešení likvidace skládky zeminy.
 • POV Pardubického kraje – oprava chodníků 1 etapa.
 • Komise ochrany životního prostředí – posouzení stavu veřejné zeleně.
 • Rozpočtové opatření.
 • Různé.

Publikováno 20. 11. 2018 6:01