Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


 

 

Přerušení dodávky elektřiny

Datum konání: 3. 3. 2021

Dle sdělení ČEZ Distribuce bude v obci Lány i místní části Kozojedy přerušena dodávka elektrické energie dne 3. 3. 2021 od 8:30 do 15 hodin.


Autor: JK Publikováno 15. 2. 2021 18:52

Místní poplatky 2021

Datum konání: 28. 2. 2021

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2021 činí dle vyhlášky obce Lány č. 1/2018 400 Kč na osobu a rok. V případě neobydlených objektů na území obce (kde není trvale hlášena žádná osoba) činí poplatek za takovou stavbu 400 Kč.

Místní poplatek ze psů pro rok 2021 dle vyhlášky obce Lány č. 1/2019 činí 50 Kč za prvního psa a 75 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka.  Vlastník psa je povinen podat přiznání k poplatku za nového psa do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

Místní poplatky jsou splatné do konce února 2021.

Platbu je možné provést v hotovosti  na obecním úřadě vždy v pondělí od 18 do 20 hodin nebo převodem na účet obce č.: 19-5237890227/0100. V případě bezhotovostního převodu nezapomeňte uvést variabilní symbol platby, případně do zprávy uvést plátce.

Pokyny k platbám obdrží každý poplatník během měsíce ledna do schránky.


Publikováno 2. 1. 2021 10:41

Ceny vodného a stočného na rok 2021

Datum konání: 28. 2. 2021

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 28. prosince 2020 ceny vodného a stočného platné pro rok 2021.

Vodné:  45 Kč za m3

Stočné:  39 Kč za m3

Odečty vodoměrů a fakturace budou probíhat i nadále dvakrát ročně (červen, prosinec).


Publikováno 2. 1. 2021 10:39

Informace finančního úřadu

Datum konání: 31. 1. 2021

2800_2001846359_01.pdf


Publikováno 2. 1. 2021 10:26