Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


 

 

Likvidace použitých kuchyňských olejů

Použitý kuchyňský olej do odpadu nepatří!

- Olej v odpadu tuhne a zanáší potrubí

- Energeticky a finančně je velice náročné vyčistit kontaminovanou vodu


Jak se nechá použitý olej ekologicky likvidovat?

 • Použitý olej stačí slévat do PET lahví
 • Uzavřenou PET láhev vhodit do nádoby na sběr použitého oleje v Lánech 
 • Použitý olej je následně ekologicky zlikvidován


Ekologickou likvidaci použitého kuchyňského oleje ve Vaší obci zajišťuje firma Černohlávek OIL

Nádoby budou k dispozici vedle kontejnerů na papír a sklo.


Publikováno 9. 10. 2017 19:41

Informace ze společné schůzky na OÚ V Lánech dne 7. 9. 2017 (vodovod a kanalizace)

Datum konání: 30. 9. 2017

Informace ze společné schůzky na OÚ V Lánech dne 7. 9. 2017

          V pondělí 28. srpna proběhla v naší obci závěrečná prohlídka stavby „Lány – vodovod, splašková kanalizace“ a 30. srpna vydal Městský úřad Chrudim kolaudační souhlas ke stavbě vodního díla.

         Po tomto datu může Obec Lány uzavírat smlouvy na dodávku pitné vody a na odvod splaškové vody na čistírnu odpadních vod Chrudim. Koncept této smlouvy mezi obcí Lány, jako provozovatelem vodovodu a kanalizace a mezi jednotlivými objekty v obci Lány je na webových stránkách obce Lány. Pokud nemáte možnost připojení na internet, jsme schopni vám koncept smlouvy vytisknout k prostudování.

         Na obecním úřadě je k dispozici provozní řád vodovodu a provozní řád kanalizace obce Lány v tištěné podobě.       

Vodovod:

 1. Instalace vodoměru na přípojku z hlavního řádu vody bude provedena odborníkem z VS Chrudim do připravených vodoměrných šachet.
 2. Instalace do domů, kde není vodoměrná šachta, bude provedena po provedení přípravy pro vodoměr, tak jak je to provedeno ve vodoměrné šachtě pro rozteč 190mm.
 3. Při osazování vodoměru je nutné zajistit účast majitele domácnosti pro předání vodoměru a odsouhlasení počátečního stavu vodoměru.
 4. Napojení vodovodního potrubí za vodoměrem si zajišťuje majitel domácnosti na své náklady.
 5. Vodoměry na vlastní vodu budou předány zájemci na základě předávacího protokolu s doplněním čísla vodoměru a počátečního stavu vodoměru. Vodoměr si musí majitel domácnosti osadit na vlastní náklady na svůj zdroj vody, kterou bude používat a která bude končit ve splaškové kanalizaci.
 6. Odečty vodoměrů se budou provádět dvakrát ročně a na jejich základě bude fakturováno vodné a stočné.
 7. Cena vodného a stočného bude zastupitelstvem obce schválena vždy na nový kalendářní rok. 

Splašková kanalizace

 1. Napojení kanalizace na hlavní řád je možné ihned po zapojení vodoměru dodávané vody případně zapojení vodoměru na vlastní vodě.
 2. Vodné se stanovuje na základě odečtů z vodoměru hlavního řádu, nebo jako součet odečtů vodoměrů hlavního řádu a vlastní vody.
 3. Napojení na splaškovou kanalizaci je možné jen na splašky bez zbytků potravin. V opačném případě by bylo nutno provádět deratizaci kanalizace.
 4. Do kanalizace je zákaz vhazování kosmetických ubrousků, které se používají na odličování apod. Tyto se namotávají na rotory čerpadel a vybrušují je.
 5. Do kanalizace nesmí být napojena dešťová kanalizace a další odpady, které obsahují vodu, která neprošla přes vodoměry.
 6. Je přísný zákaz vypouštění původních jímek a septiků do nové kanalizace při napojování na nový kanalizační řád. Tyto odpady je nutné nechat vyvézt.
 7. Obec bude provádět kontrolu odvádění odpadních vod do kanalizace přes směrná čísla a počet osob v domácnosti žijících.
 8. V případě, že se domácnost nenapojí na splaškovou kanalizaci, bude obec od majitele požadovat prokazování likvidace odpadních vod předepsaným způsobem.

Náhled smlouvy mezi obcí a občany je ke stažení pod odkazem Vodovod a kanalizace.


Autor: JK Publikováno 8. 9. 2017 16:50

Pozvánka - informace k napojování vodovodu a kanalizace

Datum konání: 7. 9. 2017

Vážení občané,

 

V pondělí 28.8.2017 proběhla závěrečná prohlídka stavby vodovod a splašková kanalizace Lány a v pátek 1.9.2017 byl vydán kolaudační souhlas na stavbu „Lány – vodovod, splašková kanalizace“.

Po tomto datu je již možné napojování jednotlivých domů v obci Lány na splaškovou kanalizaci a na vodovod.

Nyní je nutné uzavřít smlouvu jednotlivých čísel popisných s obcí Lány o dodávce vody a o předání splaškové vody.

 

Proto si Vás dovolujeme pozvat na schůzku se zastupiteli obce Lány a s Ing. Miloslavem Chaloupkou – stavebním dozorem,

Ing. Janem Kašparem – Ekomonitor spol. s.r.o. a Marcelou Pavíčkovou – Multiaqua Hradec Krákové,

která se bude konat ve čtvrtek 7. září 2017 od 18. 00 hod v budově Obecního úřadu Lány.

Programem schůzky bude vás seznámit s o podmínkami připojení na vodovod a splaškovou kanalizaci Lány.


Autor: JK Publikováno 5. 9. 2017 17:26

Informace k akci Vodovod a kanalizace

Datum konání: 3. 4. 2017 - 31. 7. 2017

Vážení občané,

na webových stránkách obce byla vytvořena stránka s informacemi k realizace akce Vodovod a kanalizace Lány. Jsou zde uvedeny důležité kontakty na zastupitele i realizátory stavby a budou zde aktuální informace k probíhající realizaci stavby.

Stránku najdete v levém menu dole.


Autor: JK Publikováno 25. 3. 2017 9:02